Intrastat – podstawowe zasady obowiązujące przedsiębiorców

Intrastat – podstawowe zasady obowiązujące przedsiębiorców
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Intrastat to system statystyczny wprowadzony przez Unię Europejską, który ma na celu zbieranie danych na temat obrotu towarami między krajami członkowskimi. System ten umożliwia monitorowanie i analizowanie handlu wewnątrz Wspólnoty, co jest kluczowe dla podejmowania decyzji dotyczących polityki gospodarczej na poziomie krajowym i europejskim. W tym artykule omówimy podstawowe zasady obowiązujące przedsiębiorców w zakresie systemu Intrastat oraz wskażemy, jak właściwie wypełniać deklaracje.

Dlaczego Intrastat jest ważny?

System Intrastat umożliwia zbieranie informacji na temat handlu towarami wewnątrz Unii Europejskiej, co pozwala na lepsze zrozumienie procesów gospodarczych na poziomie krajowym i europejskim. Dane zgromadzone w ramach Intrastat są wykorzystywane do tworzenia statystyk i analiz, które są niezbędne dla tworzenia polityk gospodarczych, a także dla oceny wpływu tych polityk na handel międzynarodowy.

Kto jest zobowiązany do składania deklaracji Intrastat?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej i dokonujący wymiany handlowej z innymi krajami członkowskimi są zobowiązani do składania deklaracji Intrastat. Obowiązek ten dotyczy zarówno importerów, jak i eksporterów, których obroty przekraczają określone progi. Wartości progowe ustalane są na poziomie krajowym i mogą się różnić w poszczególnych państwach.

Co należy zgłosić w ramach systemu Intrastat?

Deklaracja Intrastat powinna zawierać informacje na temat wszystkich transakcji handlowych dokonanych z krajami członkowskimi w danym okresie rozliczeniowym. Należy zgłosić m.in.:

numer CN (Combined Nomenclature) towaru,

wartość statystyczną towaru,

masę netto towaru,

kraj pochodzenia towaru (dla importu) lub kraj przeznaczenia towaru (dla eksportu),

warunki dostawy (np. INCOTERMS),

rodzaj transportu.

Warto pamiętać, że deklaracje Intrastat powinny być wypełniane w języku oficjalnym danego kraju członkowskiego.

Terminy i procedury zgłaszania danych

Terminy składania deklaracji Intrastat różnią się w zależności od kraju. W Polsce deklaracje należy składać do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przesyłania deklaracji za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń statystycznych, który jest udostępniony przez Główny Urząd Statystyczny.

Szkolenie z systemu Intrastat – klucz do zrozumienia i spełnienia obowiązków

Aby prawidłowo wypełniać deklaracje Intrastat, warto zainteresować się szkoleniem z systemu Intrastat. Szkolenie to pozwala na zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania systemu, wyjaśnia obowiązki przedsiębiorców oraz pomaga w praktycznym wypełnianiu deklaracji. Szkolenia mogą być organizowane przez instytucje państwowe, takie jak urzędy statystyczne, lub przez prywatne firmy specjalizujące się w doradztwie w zakresie handlu międzynarodowego.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*